Statistik

Resultaten de  sista åren har varit följande:

Av 295 deltagande ungdomar under 2019 avslutades 128 st. Av dessa avslutades 29 till arbete och 28 till studier. 58 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 282 deltagande ungdomar under 2018 avslutades 122 st. Av dessa avslutades 40 till arbete och 23 till studier. 47 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 336 deltagande ungdomar under 2017 avslutades 157 st. Av dessa avslutades 55 till arbete och  30 till studier. 29 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 387 deltagande ungdomar under 2016 avslutades 159 st. Av dessa avslutades 51  till arbete och 23 till studier. 36 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 425 deltagande ungdomar under 2015 avslutades 217 st. Av dessa avslutades 68  till arbete och 50 till studier. 54 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 519 deltagande ungdomar under 2014 avslutades 251 st. Av dessa avslutades 107  till arbete och 69 till studier. 45 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

http://www.ungidag.se/