Statistik

Ungdomstorget har från starten 2009 arbetat aktivt med  2155 ungdomar 18-29 år (se under definitioner).

Av dessa har 714 avslutats för  arbete och 449 till studier.

Resultaten de  sista åren har varit följande:

Under första halvåret 2018 ökade verksamheten med 52 ungdomar. Totalt avslutades 67 st. Av dessa avslutades 21 till arbete och 12 till studier 33 %. 27 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning

Av 336 deltagande ungdomar under 2017 avslutades 157 st. Av dessa avslutades 55 till arbete och  30 till studier. 29 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 387 deltagande ungdomar under 2016 avslutades 159 st. Av dessa avslutades 51  till arbete och 23 till studier. 36 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 425 deltagande ungdomar under 2015 avslutades 217 st. Av dessa avslutades 68  till arbete och 50 till studier. 54 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 519 deltagande ungdomar under 2014 avslutades 251 st. Av dessa avslutades 107  till arbete och 69 till studier. 45 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

http://www.ungidag.se/