Vi erbjuder ungdomar ett samlat stöd från lokala myndigheter

Ungdomstorgets grundidé är att erbjuda ungdomar ett samlat stöd från lokala myndigheter. Tanken är att underlätta servicen och skapa en gemensam ingång med många möjligheter ut. Målgruppen är unga 18-24 år. I vissa fall 16-29 år.
 
Ungdomstorget erbjuder information, råd, yrkes- och livsvägledning, hjälp med praktik mot arbete. Vi utgår från varje individs unika förutsättningar, vilja och behov. Tillsammans med ungdomen utformar vi vägen vidare med sikte på egen försörjning.
 
Vill du veta om du kan ta del av Ungdomstorgets utbud och tjänster, fråga din handläggare.
 
Kom gärna och besök oss på Sveagatan 8, Umeå.
 

Öppettider: 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-13.00)

 
Bakgrund:
Hösten 2009 flyttade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ungdomsslussen och Viva arbete unga ihop under samma tak. Samarbetet är ett krafttag medfinansierat av Samordningsförbundet i Umeå.