Vad är framgångsfaktorerna?

Svar:

Framgångsfaktorerna av samverkan, samarbete och samordning inom Ungdomstorget är bl.a. att medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, arbetsmarknad och integrationsenheten, och psykiatriska kliniken samverkar utifrån gemensamma rutiner. Vårt arbetssätt är strukturerat och vi kan möta upp behov och erbjuda ett samlat stöd på ett sätt som inte enskilda aktörer kan.