Vad är framgångsfaktorerna?

Svar:

Framgångsfaktorerna av samverkan, samarbete och samordning inom Ungdomstorget är bl.a. att medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, Viva arbetsmarknad och psykiatriska kliniken  är samlokaliserade. Vårt arbetssätt är strukturerat och vi kan möta upp behov och erbjuda ett samlat stöd på ett sätt som inte enskilda aktörer kan.