Vad är Mellansteget?

Svar:

Mellansteget är ett program som i första hand riktar sig till dig som gått ut särskolans nationella program. Teori och praktik varvas under 10 månader, målsättningen är att du efter tiden i Mellansteget ska veta mer om dig själv och dina förutsättningar för att klara av arbetslivet. På Umeå kommuns hemsida kan du läsa mer om Mellansteget.