Peter 25 år

Peter (fingerat namn) är högutbildad men mår psykiskt dåligt och har också fysiska svårigheter. Peter har deltagit i flera insatser på Ungdomstorget under flera år, ibland har han tagit pauser pga dåligt mående. Han har haft försörjningsstöd och varit sjukskriven, han fick stöd av sin kontakt på psykiatrin att söka aktivitetsersättning.

När Peter kom tillbaka efter ett avbrott ville han komma igång med arbetslivsinriktad rehabilitering och behövde stöd i att skapa rutiner, främst kring mat och sömn. Han behövde komma sig ut hemifrån, ville ha regelbundna tider och träffa människor för att kunna må bättre. Trots hans starka vilja var inte hälsan förbättrad uteblev han mycket och var svår att nå periodvis och det blev ett avbrott. När Peter på nytt kom tillbaka till Ungdomstorget ville han jobba med det friska.

Redan några dagar efter första mötet träffade han tillsammans med sin arbetskonsulent en arbetsgivare där han fick påbörja en arbetsprövning. Peter beskriver att det från första stund förändrade hans liv till det bättre. Successivt ökades arbetstiden upp och siktet är att komma upp till en heltid.

Delar av den fysiska problematiken är idag kvar men Peter påverkas inte lika mycket av det nu när han befinner sig i ett sammanhang där han trivs och mår strålande bra varje dag.

Grupparbete