Ungdomstorgets vision

Ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid för att underlätta etablering på arbetsmarknaden.

En stödstruktur för samverkan, samarbete och samordning.

Visa/dölj formulär

Filmer

Aktuellt

UVAS Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

Rapport UVAS

Ungdomstorget har samarbetat med Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar.

Dua rapport nyhet

Rapport DUA

Delegationen unga till arbete och Arbetsförmedlingen har drivit ett lärprojekt där Ungdomstorget …

Exempel från Ungdomstorget

Verksamhet utbildning 02

Lotta 22 år

Lotta (fingerat namn) startade sin arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocess 2013. Efter två månader hade …

Skorna

Fredrik 24 år

Jag upplevde mycket stress under skolgången, hade svårt att få vänner och …

Grupparbete

Peter 25 år

Peter (fingerat namn) är högutbildad men mår psykiskt dåligt och har också …

Isak

Isak 26 år

Isak ( fingerat namn) kommer ursprungligen från södra Sverige och flyttade till …

Butik kassa kafe

Saga 22 år

Saga (fingerat namn) kom till Ungdomstorget genom Arbetsförmedlingen och påbörjade en arbetsprövning …

Ungdomstorgets samverkansaktörer