Rapporter

Klicka på dessa rapporter för att fördjupa dig inom området unga mot etablering på arbetsmarknaden!

Lokala rapporter

Ungdomstorget utvärdering rapport

Typfall Ungdomstorget Umeå

Nationella rapporter

Rapport UVAS 2018

Rapport DUA 2018 – Samverkan för ungas etablering

Inget att vänta på 2012-12-12 MUCF

Utbildning nyckeln till arbete 2015 SKL

Unga_Sverige LO 2015

Statistik om ungas levnadsvillkor i Sverige

Metoder och erfarenheter från ungdomsverksamheter

Kraftsamling i övergången skola arbetsliv

Unga som varken arbetar eller studerar

Internationella rapporter

NEETS 2014