Om Ungdomstorget

skor

Ungdomstorget- ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid, för att underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Du kan få utökat stöd inför din etablering till arbetsmarknaden genom Ungdomstorget om din handläggare eller kontaktperson på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och/eller Region Västerbottens i samråd med dig anser att det är det bästa vägvalet för dig.

Vem kan erbjudas stöd via Ungdomstorget?
Du som är 16-20 år och ingår i Umeå kommuns aktivitetsansvar och i behov av fördjupat stöd mot arbete eller studier
Du som är 18-24 år och är arbetssökande, söker försörjningsstöd, är sjukskriven eller har sjukpenning och i behov av fördjupat stöd mot arbete eller studier
Du som är 19-29 år och har aktivitetsersättning pga. nedsatt arbetsförmåga i minst ett år och i behov av fördjupat stöd mot arbete eller studier

Om du börjar på Ungdomstorget erbjuder vi dig ett samarbete, där vi tillsammans hittar vägar vidare med sikte på egen försörjning och ett självständigt liv utifrån dina unika förutsättningar, vilja och behov.

Vilket stöd kan jag få?

Ungdomstorget kan erbjuda dig följande stöd beroende på dina behov:

 • Klargöra  arbetsförmåga och arbetsförutsättningar
 • Fördjupat stöd
 • Utreda  funktionsförmåga
 • Identifiera eventuella försörjningshinder
 • Pröva  anställningsbarhet
 • Lotsa vid individuella behov
 • Guida vid vårdbehov
 • Motivera och stärka  i arbetslivets basala krav*
 • Matcha  till arbete
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Prova på studie

Till arbetslivets basala krav räknas:

 • Vilja arbeta – vara motiverad
 • Komma i tid – komma varje dag
 • Utföra ett arbete och slutföra ett arbete
 • Självständig efter introduktion/upplärning
 • Ha arbetsuppgifter som man själv inte väljer
 • Meddela frånvaro via telefon
 • Ta sig till och från jobbet
 • Hel och ren- anpassa kläder smink
 • Skilja på arbetets uppgifter och personliga behov
 • Fungera på arbetsplatsen/i arbetslaget
 • Kunna samarbeta och arbeta tillsammans med andra

Mer läsning

Våga Växa – faktablad

Arbetsprövning Viva arbetsmarknad

Vuxenutbildningen i Umeå

Studieverkstan