Uppstart och planering

Om du blir erbjuden stöd via Ungdomstorget kommer du få information om vad Ungdomstorget kan erbjuda och vilka grundläggande förväntningar arbetsmarknaden har.  Därefter kommer du och en handläggare boka in en träff för att göra en tydlig gemensam planering där du får berätta vad du förväntar dig för stöd på din väg till ett arbete.

Din planering ska också innehålla hur lång tid ni har tillgodo att nå det mål du satt tillsammans med din arbetsförmedlare, personliga handläggare och/eller socialsekreterare.

En förutsättning för att börja på Ungdomstorget är att du skrivit under ett medgivande till samverkan samt ett samtycke till personuppgiftsbehandling.

Informationsblad Ungdomstorget