Varför finns vi till?

Svar:

Ungdomstorget finns till för att underlätta för personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt vars försörjnings- och etableringshinder är sammansatta, diffusa och inte går att inordna under en myndighets ansvarområde.

Ungdomstorget har därför en samordnad organisering med samlad kompetens som sätter den enskildes behov i centrum.