Kan just jag få stöd på Ungdomstorget?

Svar:

De ungdomar som erbjuds stöd via Ungdomstorget har alltid först haft en kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, kommunala aktivitetsansvaret, Hikikomori, eller Region Västerbotten. 

Det innebär att du som enskild inte kan boka en tid här, utan först måste vända dig till den organisation som i ett första steg kan möta upp ditt behov. Ex. är ditt behov praktik eller arbete bör du registrera dig på Arbetsförmedlingen  https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Min-sida/Skriv-in-dig.html  Har du istället behov av ett boende eller tillfälligt försörjningsstöd är det mottagningsenheten på Socialtjänsten du ska vända dig till.  

Om du redan har en kontakt på någon av nämnda aktörer kan du fråga din handläggare mer om Ungdomstorget.