Hur organiserar vi samarbetet inom Ungdomstorget?

Svar:

Vi  samarbetar genom att i möjligaste mån träffas i team där personal eller chefer från såväl Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Region Västerbotten ingår.

Samarbetet av Ungdomstorget i sin helhet styrs av en styrgrupp och leds av en utvecklingsledare.