Hur organiserar vi samverkan inom Ungdomstorget?

Svar:

Vi organiserar samverkan bland annat genom finansiell samordning via Samordningsförbundet. I Samordningsförbundets styrelse finns representanter bestående av politiker och tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Region Västerbotten. Styrelsen beslutar om vilka insatser och aktiviteter som ska prioriteras till individer som behöver sammansatt stöd av några eller samtliga av dessa organisationer.