Vart ska jag vända mig om jag behöver tillfälligt ekonomiskt stöd?

Svar:

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga om behov av försörjningsstöd skulle uppstå. Detta förutsätter att du sökt alla andra ersättningar eller bidrag du kan ha rätt till och att du inte har några sparade medel eller andra tillgångar.

Vid frågor om försörjningsstöd kan du kontakta Socialtjänstens mottagningsenhet, här hittar du deras kontaktuppgifter.