Vad innebär en arbetsprövning?

Svar:

Om du behöver klargöra dina arbetsförutsättningar kan det bli aktuellt med arbetsprövning. Då får du träffa en arbetsmarknadskonsulent från kommunens arbetsmarknadsenhet eller en arbetsförmedlare.

Innan arbetsprövningen påbörjas, träffas vi för att ta reda på vilken kompetens och vilka egenskaper du har, samt dina begränsningar och behov av stöd. Tillsammans med dig gör vi studiebesök på tänkbara arbetsprövningsplatser.
Under tiden du är på arbetsprövning kommer en arbetsmarknads- eller SIUS-konsulent regelbundet till arbetsplatsen och gör uppföljningar med dig och din handledare. Då utvärderar vi hur det går, din närvaro, om tiderna ska utökas eller om något annat på arbetsplatsen behöver anpassas för att du ska kunna genomföra arbetsprövningen. Det sker alltid en återkoppling till den myndighet som har ansvar över uppdraget.

Det skrivs alltid en sammanfattning om vad som framkommit under arbetsprövningen med fokus på din förmåga, kompetens och eventuella behov av anpassningar inför framtida arbetsliv.