Frågor och svar

På denna hemsida är ni välkomna och ställa frågor som främst handlar om arbete, studier och ekonomi inför din etablering på arbetsmarknaden.