Lotta 22 år

Lotta (fingerat namn) startade sin arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocess 2013. Efter två månader hade hon tillsammans med en arbetskonsulent funnit en plats för att påbörja en arbetsprövning. Från början var det tänkt att Lotta  skulle arbetsträna 4 timmar om dagen 3 dagar i veckan men det blev hög frånvaro och mycket strul i allmänhet. Misstankar om droger kom upp vilket innebar att arbetsprövningen avbröts efter en kort tid.

Lotta fick efter en tid stöd i sitt missbruk på annan ort, ett stöd som varade i ungefär 1 år. Därefter återkom Lotta till Ungdomstorget där flera kontakter kopplades in bl.a den arbetskonsulent som hon träffat tidigare. Där skapade de en  individuell planering framåt. Lotta hade en egen ide om vad hon ville göra och det kändes viktigt att tillgodose att hon fick göra det han kände sig motiverad till. Hon ville prova på att jobba med hälsofrågor men pga. omständigheterna kring henne och den pågående behandlingen så var inte rätt läge att påbörja en praktik hos en arbetsgivare. Istället återgick hon till den anpassade arbetsprövningsplatsen fast denna gång med annan inriktning. Lotta var lite tveksam att börja där igen då många hade kännedom kring henne fråntiden när det strulade för henne. Hon fick därför möjlighet att prata igenom det med den gamla handledaren och berätta för den hur hon hade förändrats. Efter det var det lättare för henne att våga sig dit igen. Lotta började arbetsträna varannan vecka parallellt med ett stöd för sitt missbruk och efter ca 1 månad så avslutade hon behandlingen och var istället 5 dagar i veckan på arbetsträningsplatsen på deltid. Lotta trivdes och hade full närvaro. Hon fick goda omdömen från handledare och gick framåt i allt. Hon börjad fundera lite på framtiden där tankarna gick kring arbete eller Universitetsstudier inom hälsofrågor. Hon var kvar på arbetsträningsplatsen ungefär 30 veckor och fick under den här perioden göra en neuropsykiatrisk-utredning, hon fick tillfälligt stöd med sitt boende och sin ekonomi samtidigt som hon fick hjälp med att skriva ett personligt brev. Hon återupptog sin träning och gjorde högskoleprovet. Inte lågt därefter sökte hon ett arbete där hon fick en tillfällig anställning som senare förlängdes.

Verksamhet utbildning 02