Om Ungdomstorget

Ungdomstorget- ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid, för att underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Du kan få utökat stöd inför din etablering till arbetsmarknaden genom Ungdomstorget om din handläggare eller kontaktperson på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och/eller Västerbottens Läns Landsting i samråd med dig anser att det är det bästa vägvalet för dig.

Vem kan erbjudas stöd via Ungdomstorget?
Du som är 16-20 år och ingår i Umeå kommuns aktivitetsansvar och i behov av fördjupat stöd mot arbete eller studier
Du som är 18-24 år och är arbetssökande, söker försörjningsstöd, är sjukskriven eller har sjukpenning och i behov av fördjupat stöd mot arbete eller studier
Du som är 19-29 år och har aktivitetsersättning pga. nedsatt arbetsförmåga i minst ett år och i behov av fördjupat stöd mot arbete eller studier

Om du börjar på Ungdomstorget erbjuder vi dig ett samarbete, där vi tillsammans hittar vägar vidare med sikte på egen försörjning och ett självständigt liv utifrån dina unika förutsättningar, vilja och behov.

Vill du veta om du kan ta del av Ungdomstorgets utbud och tjänster så kan du fråga din handläggare.

Mer läsning

Våga Växa – faktablad

Arbetsprövning Viva arbetsmarknad