Uppstart och planering

När du blir erbjuden stöd via Ungdomstorget kommer du få information om vad Ungdomstorget kan erbjuda och vilka grundläggande förväntningar arbetsmarknaden har.

Därefter kommer du och en handläggare

  • Prata om förväntningar inför din väg till ett arbete
  • Gå igenom dina behov och förutsättningar
  • Göra en tydlig gemensam planering

Din planerings ska innehålla

  • Dina långsiktiga mål
  • Dina kortsiktiga mål
  • En tidsplan
  • Vem som har ansvar för vad

En förutsättning för att börja på Ungdomstorget är att du skrivit under ett samtycke till samverkan.