Vad kan en psykolog på Ungdomstorget ge mig för stöd?

Svar:

Psykologen på Ungdomstorget arbetar med diagnostiska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar inom ramen för specialistpsykiatrin.