Vad kan en arbetsterapeut på Ungdomstorget ge mig för stöd?

Svar:

En arbetsterapeut kan tillsammans med dig klargöra din funktionsförmåga inför arbete eller studier.