Vad händer när jag kommer till Ungdomstorget?

Svar:

Ungdomstorget bedriver sin verksamhet på Sveagatan 8 i Umeå i Viva Kompetenscentrums lokaler.Vi som jobbar här möter alltid upp alla besök i receptionen.

Vad din tid på Ungdomstorget ska leda till beslutar du tillsammans med din/dina handläggare. Ditt första besök kan därför vara ett enskilt samtal med en eller flera av dina handläggare.

Ett första besök kan också vara en informationsträff i grupp eller individuellt om vilka steg vi kan erbjuda  på vägen till arbete eller studier så du kan ta ställning till olika alternativa vägval.