Hur har det gått för andra som varit på Ungdomstorget?

Svar:

Många av de som fått stöd via Ungdomstorget har gått vidare till arbete eller studier. De allra flesta har först prövat sig fram på en arbetsplats som är lämplig utifrån tillgång på plats och de förkunskaper och önskemål som var och en har.

Du kan också gå in och läsa om några ungdomars personliga berättelser här på hemsidan.