Vilka effekter ser vi?

Svar:

UVAS är ett mått som vi kan använda oss av när vi vill jämföra oss med riket om hur många unga som varken arbetar eller studerar.

Umeå kommun har ett lågt antal UVAS i jämförelse med riket som helhet.

Genom det måttet kan vi också se vilka grupper som i högre grad än andra varken arbetar eller studerar.