Hur kan jag få ekonomiskt stöd som arbetssökande?

Svar:

Utvecklingsersättning

Är ett stöd som lämnas till deltagare i Jobbgarantin för ungdomar och som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning.

  Till den med slutbetyg ges en ersättning om 142 kr/dag.

  Till övriga som fyllt 18 år t o m juni det år ungdomen fyller 20 motsvarar ersättningen studiebidraget. (48 kr/dag).

  Aktivitetsstöd

Är en sammanfattande benämning på ersättningen till arbetssökande som har försäkring via arbetslöshetskassan och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

  Stödet beräknas enligt tre nivåer av personens dagsförtjänst.

  80% under de första 200 dagarna

  70% dag 201-300

  65% dag 301-451

  Alternativt villkoret grundbelopp motsvarande 350 kr/dag.

  Aktivitetsersättning

Är en ersättning för ungdomar som inte kommer att kunna jobba heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

  Beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt betalas hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning.

Försörjningsstöd

Beräknas utifrån en individuell bedömning där flera faktorer spelar in.

Riksnormen uppdaterad 2017-01-01

http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand