Hur kan jag få ekonomiskt stöd som arbetssökande?

Svar:

Utvecklingsersättning

Är ett stöd som lämnas till deltagare i Jobbgarantin för ungdomar och som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning.

  Till den med slutbetyg ges en ersättning om 145 kr/dag.

  Till övriga som fyllt 18 år t o m juni det år ungdomen fyller 20 motsvarar ersättningen studiebidraget. (48 kr/dag).

  Aktivitetsstöd

Är en sammanfattande benämning på ersättningen till arbetssökande som har försäkring via arbetslöshetskassan  eller är över 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 Uppfylls villkoren för a-kassa är beloppet fr. 365 kr till 910 kr. per dag om stödet är på heltid

Efter 100 dagar är beloppet högst 760 kr/dag

  Alternativt villkoret grundbelopp motsvarande 223 kr/dag i högst 450 dagar.

  Aktivitetsersättning

Är en ersättning för ungdomar som inte kommer att kunna jobba heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

  Beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt betalas hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning.

Försörjningsstöd

Beräknas utifrån en individuell bedömning där flera faktorer spelar in.

Riksnormen uppdaterad 2021-01-01

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnormen/