Isak 26 år

Isak ( fingerat namn) kommer ursprungligen från södra Sverige och flyttade till Umeå 2009 för att påbörja juridikstudier vid Umeå Universitet.

Isak hade en tuff uppväxt.

´”Min mamma är schizofren, min bror har en funktionsvariation som kräver omvårdnad och jag har aldrig haft någon bra relation till min pappa”

Skoltiden, från grundskolan, var jobbig. Isak har dyslexi och fick aldrig något egentligt stöd från skolan. Gymnasiet gick något bättre och Isak beslutade sig för att läsa tekniskt basår för att sedan söka in på juristprogrammet.

Under andra terminen på juristprogrammet hamnade Isak i en djup svacka med suicidtankar. Han försökte kämpa på med sina studier även efterföljande termin men situationen blev till slut ohållbar och han hamnade på psykiatriska kliniken i Umeå där han fick en samtalskontakt. På grund av sitt mående tvingades han att ta studieuppehåll och blev istället sjukskriven. Isak fick genom kontakten med psykiatrin sedan diagnosen ADD och autismspektrumtillstånd.

Då Isak stod helt utan inkomster under sin sjukskrivning sökte han försörjningsstöd och kom i samband med detta i kontakt med Ungdomstorget där han, förutom en socialsekreterare, också hade en handläggare på Arbetsförmedlingen samt en arbetsmarknadskonsulent från Viva Arbetsmarknad.

”Det var så praktiskt att ha alla inblandade samlade på samma ställe och att man kopplade bort byråkratin och att det blev informellt men på ett bra sätt”

Isak, som haft en misstro mot myndigheter, säger att han blev positivt överraskad över mottagandet på Ungdomstorget, att han fick gehör för vad han själv tänkte och kände och att det fanns ett fokus på ”vad det bästa är för mig just nu”. Isak deltog på Ungdomstorgets introduktionsdagar och därefter upprättades en planering för att bland annat utreda arbetsförmågan. Isak säger att han fick hjälp att formulera tydliga och mätbara mål. ”Vad behöver just du för att ta dig dit du vill?” ”Vilka är stegen?” Under tiden på Ungdomstorget deltog Isak i två av Viva Arbetsmarknads verksamheter och testade också arbetsprövning och praktik. Parallellt med detta fortsatte samtalen på psykiatriska kliniken samt medicinering av ADD.

Isak hade ett eget driv och hans mål var hela tiden att så småningom kunna återgå till sina studier. Dock kunde just ”drivet” krocka med den faktiska orken och förmågan. Isak upplevde då att han med hjälp av sina kontakter på Ungdomstorget fick hjälp att stanna upp och få stöd i att ta nya tag. ”Jag fick möjlighet att andas ut vilket i det läget var nödvändigt”

Med tiden blev han redo att börja plugga igen och i dagsläget läser han termin 8 av 9 på juristprogrammet samtidigt som han arbetar deltid som personlig assistent.

Isak har en viss oro för framtiden som handlar om att inte räcka till. Han funderar på att återuppta kontakten med psykiatrin och kanske också vända sig till arbetsterapeut för att få en mer strukturerad vardag. Han upplever ibland att det kan vara en kamp att känna kontroll över sitt eget liv och är väl medveten om sina begränsningar.

”Jag sitter i baksätet på livets bil. Jag vill sitta vid ratten!”

Huvudmålet är nu att få en stabilitet i vardagen, slutföra juridikstudierna och därefter ”bli bäst inom ett speciellt område, kanske bli professor i välfärdsrätt, skriva kurslitteratur och undervisa”.

Isak